I september 2017 fick Tony Olsson (numera Byström) avslag i hovrätten efter att ha ansökt om att få sin livstidsdom omvandlad till ett tidsbestämt straff. Saken överklagades till Högsta domstolen. Nu har beskedet kommit: domstolen väljer att inte meddela prövningstillstånd, alltså ta upp fallet. Det betyder att hovrättens dom står fast.

Tony Olsson har flera gånger tidigare ansökt om att få sitt straff tidsbestämt, men även då fått nej.

Som skäl för att inte ta upp fallet anger Högsta domstolen, HD, att det inte i det material som presenterats har kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd.

Även Andreas Axelsson och Jackie Arklöv, också dömda för samma mord, har fått avslag. HD meddelade i februari att Andreas Axelsson, som velat få sin påföljd omvandlad till ett 30-årigt straff, inte skulle få sitt fall prövat. Och i maj i 2017 avslog Göta hovrätt Jackie Arklövs ansökan om ett tidsbestämt straff.