Brist på läkare och sjuksköterskor. Ifrågasatta lokaler. Sämst i länet när det gäller tillgänglighet per telefon.

Vårdcentralen i Kisa har varit på mångas läppar den senaste tiden. Frågan är hur läget ser ut i dag den 20 februari.

Vi börjar med bemanningen av läkare och sjuksköterskor.

– Vi håller på med rekryteringar, säger Mahsa Pourheidari, verksamhetschef vid vårdcentralerna Kisa och Österbymo.

– Just nu har vi löst det på kort sikt med ST-läkare och underläkare, utöver våra ordinarie distriktsläkare, och vi har även tillfälligt anlitat läkare från bemanningsföretag. Vi har även anställt en geriatriker som förstärker läkarteamet och två sjuksköterskor som började i januari. Tillfälligt anlitar vi även sjuksköterskor från bemanningsföretag.

Hur länge kan ni förlita er på hyrläkare?

– Vår planering sträcker sig till sommaren just nu, höstens planering när det gäller hyrläkare är ännu inte klar

För att säkerställa en god vård samarbetar Kisa med vårdcentralen i Österbymo, enligt Mahsa Pourheidari.

– Bland annat har vi gemensamma resurser på ledningsnivå och inom det psykosociala teamet, vårdadministratörsteamet samt en dietist.

Vilka förändringar är på gång den närmaste tiden?

– Vi arbetar hela tiden systematiskt inom olika verksamhetsområden för förbättrad kvalitet och ökad tillgänglighet.

Mahsa Pourheidari säger också:

– Ett av våra fokusområden är äldre personer med ökat behov av insatser. Där vill vi arbeta mer förebyggande med kontinuerliga uppföljningar.

Något mera?

– Vi har utökat vårt samarbete med hemsjukvården och har regelbundna möten tillsammans.

Vad kan du säga om väntetiderna för att få träffa läkare?

– Vid sjukdomstillstånd som bedöms brådskande får patienterna träffa en läkare samma dag. Är det inte brådskande kan det dröja någon eller några veckor innan man får en läkartid.

Hur fungerar telefonsystemet med tanke på problemen förra året.

– Tillgängligheten har förbättrats med ökad bemanning av sjuksköterskor. Vårdcentralen arbetar även via e-tjänsten Mina vårdkontakter vilket underlättar kontakten i samband med tidbokning, receptförnyelse och liknande.

Mahsa Pourheidari nämner också möjligheten att via e-tjänsten 1177 Vårdguiden förnya recept, boka tid för EKG inför operation, suturtagning efter operation, TBE-vaccination samt kontroll av hudförändringar. Snart blir det även möjligt att boka tid för blodtryckskontroll.