Det beräknade överskottet går att hänföra till statsbidrag som betalats ut från Migrationsverket som slutreglering för perioden 2015-2017.

I övrigt visar socialnämndens verksamhet tillsammans ett underskott på 171 000 kronor.

– Den vanliga verksamheten går i princip plus minus noll, säger Magnus Gustafsson (S), socialnämndens ordförande.

Utbetalningarna från Migrationsverket har en eftersläpning, vilket innebär att det redan finns pengar avsatta på ett balanskonto för att täcka kostnader för kommunens återställning av flyktingverksamheten. Därför går dessa miljoner inte in på det kontot.

– De går rakt in i ett överskott som hamnar i kommunkassan, säger han.