Genom deltagande i EU-projektet ”Share” har man tagit fram en plan på hur kulturarvet ska utvecklas.

Vadstena är en av sju städer som medverkar i satsningen. ”Share”-projektets syfte är att hitta innovativa sätt att utveckla förvaltningen av kulturarv.

Projektet ska, för varje medverkande stad eller region, mynna ut i en handlingsplan utifrån tre olika områden – samhällsplanering, tillgänglighet och hållbarhet.

Artikelbild

| Magnus Reuterdahl höll i ett föredrag där han förklarade vad projektet går ut på.

Målsättningen är att hitta verktyg där kulturmiljön kan stärka samhället inom områden som turism, tillgänglighet, näringsliv och kommunikationer.

– Projektet drog igång i början av 2017. Det har varit en lång startsträcka – men nu har vi kommit en bit på vägen, säger projektledaren Magnus Reuterdahl.

Stadsplanering i förhållande till unika kulturmiljöer är en av fokusfrågorna:

– Det handlar om att länka samman kulturhistoriska platser, säger stadsarkitekten Mathias Hult.

Artikelbild

| Mathias Hult, stadsarkitekt i Vadstena kommun.

Projektet kommer att pågå under sammanlagt fyra år.

– Arbetet består av två faser. Tanken är att det här ska pågå till 2020, säger Magnus Reuterdahl.

Artikelbild

Inledningsvis så gjorde man en enkätundersökning för att se vad folk förknippar med staden. Sammanlagt tre grupper ingick i studien. Det rörde sig om stadsbor, företagsägare och besökare.

Vad har man då kommit fram till? Jo, tanken är att man ska länka ihop kulturmiljöerna med varandra. Målsättningen är att det ska förena staden och minimera slitage på den historiska miljön. Inom ramen för detta kommer också Rådhustorget att byggas om.

– Ja, vi har ju en projekttävling för att knyta ihop torget med apotekstomten. Hittills har vi fått in 36 stycken förslag. Det ska vi få ner till fyra slutkandidater, säger Mathias Hult.

Dessutom ska man ta fram en mobilapplikation som innehåller tematiska stadsvandringar.

Det finns även tankar på att införa gemensamma biljettpaket till besöksmålen.

Enkätanalysen visade också på ett behov av bättre samordning när det gäller öppettider, entrébiljetter och turistinformation.

Vad har Vadstena för utmaningar framöver?

– Det finns lite grejer att jobba på. Transporten in hit är ett problem. Serviceinrättningar är ett annat bekymmer. Dessutom saknas det en informationsportal. Det handlar om att möta den moderna turismen – helt enkelt, säger Magnus Reuterdahl.