Föreningen har i en skrivelse till socialnämnden föreslagit att deras samlingslokal, skulle kunna användas som träffpunkt för äldre i närområdet.

Föreningen är intresserad av att hyra ut lokalen till Vadstena kommun för social verksamhet. Verksamheten skulle ledas av en kommunalt anställd värd eller värdinna och utöver det skulle kommunen betala 500 kronor per tillfälle i hyra.

Ärendet var uppe på socialnämndens senaste sammanträde där man beslutade att inte teckna avtal med bostadsrättsföreningen eftersom man bedömer att det skulle leda till relativt höga kostnader. Vätterngården ska snart få en samlingslokal som kan fungera som träffpunkt i området.