Trafikmängd och hastighet har mätts på fem olika gator, med högsta tillåtna hastighet på 30 km/h, inne i Vadstena och resultatet efter mätningen är ytterst varierande. Det är NTF som utfört mätningar under perioden 16-23 augusti. Sjudagarsperioden innebär mätning av såväl vardags- som helgtrafik. Mätningarna gjordes på Bjälbovägen, Engelbrektsgatan, Kung Valdemars väg, Trädgårdsvägen och Villavägen.

Bjälbovägen är den gata som det körs allra mest för fort på. De 1514 bilar som passerade under mätveckan höll en medelhastighet på 40 km/h. Hela 10 km/h högre än högsta tillåtna hastighet. På 87 procent av personbilarna uppmättes hastighetsöverträdelser. En stor del av dessa körde 11-20 km/h för fort.

– Där måste vi göra någonting för att få ner hastigheten, säger driftsingenjör Mikael Lilja.

Artikelbild

| Här på Bjäbovägen framförs personbilarna alladeles för snabbt. Hastighetsöverträdelser uppmättes på majoriteten av personbilarna.

Näst sämst är Kung Valdemars väg där 70 procent av personbilarna kördes för fort. Detta trots att det finns två fartbegränsande betongöar på gatan. På den här gatan uppmättes mätveckans högsta hastighet. En personbil noterades för 92 kilometer i timmen på denna 30-väg.

– Det här är breda raka gator så det bjuder ju in till att köra för fort. Det är enkelt att komma upp i hög hastighet på de gatorna, säger han.

På Kung Valdemars väg finns två betongöar idag. Detta kan ha bidragit till att medelhastigheten, trots stor andel fortkörare, låg på 34 km/tim.

– Man ser att man får ner medelhastigheten när man ställer ut de här betongchikanerna. Man ser att de gör verkan. Bjälbovägen och Kung Valdemars väg är annars rätt likvärdiga. Vi har 40 kilometer i timmen på Bjälbovägen och 34 kilometer i timmen på Kung Valdemars väg.

Artikelbild

| Här ligger medelhastigheten på 40 km/h trots att det bara är tillåtet att köra i 30 km/h.

Trots lägre medelhastighet är det många som kör för fort även på denna väg.

På Trädgårdsvägen och Villavägen har effekten av tidigare fartsänkande åtgärder kunnat ses.

– På Villavägen har vi två betongchikaner plus att vi har ett fartgupp som vi lagt dit tillfälligt och där har vi en medelhastighet på 21 kilometer i timmen.

På Trädgårdsvägen överskrider inte medelhastigheten den tillåtna och de flesta som kört för fort ligger inom spannet 1–5 km/h över högsta tillåtna hastighet.

Engelbrektsgatan sticker i bland dessa fem.

– Den trodde nog jag att det skulle vara högre på för det är också en som inbjuder till lite högre hastigheter. Vi har en medelhastighet på 22 kilometer i timmen och där har vi inga fartdämpande åtgärder alls, säger Lilja.