I en skrivelse till Vadstena kommun har Vadstena Spetsmuseums ordförande Gudrun Gunnarsson påpekat att då museet under sin sommarutställning "Greta och Gustaf" informerat sina omkring 1500 besökare om bronsstatyn Lilla Kerstin som är placerad på Stora torget i Vadstena är det ytterst få som känner till statyn.

Museet har nu lämnat in ett önskemål om att kommunen ska sätta upp en mässingsskylt med information om statyn och att den skapats av Gustaf Sandberg och att vattenkaret ritats av Karl-Göran Eklund och arbetats fram av Anders Hallin.

Spetsmuseet är villiga att ta på sig kostnaden för en sådan liten mässingsskylt.