Det är under Östgötadagarna, den 7–8 september som Orlunda radiostation kommer att hålla öppet för allmänheten. Då finns möjlighet att med hjälp av en guide få veta mer om den ovanliga byggnaden på slätten utanför Vadstena.

Under åren 1961–1991 sände Orlunda långvågsstation ut Sveriges Radio P1 över stora delar av norra Europa. Då bestod anläggningen av två långvågssändare på 300 kW vardera. Centrummasten var hela 250 meter hög och omgiven av fem 200 meter höga ringmaster. Den högsta masten rasade av ett åsknedslag år 1970, medan den sista ringmasten fälldes 1995. I dag står en 85 meter hög telemast på platsen.

Själva byggnaden konstruerades för att kunna motstå dåtidens kärnvapen och är försedd med över en meter tjocka betongväggar.