Varningen gick ut 14.44 på onsdagen och trafikverket bedömer att trafiken kommer att påverkas fram till klockan 15.30

Uppdatering klockan 16:19: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.