Sedan 25 juni har den så kallade Getingmidjan, järnvägssträckan mellan Stockholms central och Stockholm södra, varit avstängd på grund av renovering. Tågresenärer från Östergötland och andra delar av landet har blivit drabbade, med förlängda restider och byten till pendeltåg som följd. InterCity-tågen mellan Linköping och Gävle har ställts in helt. Efter en hektisk sommar börjar snart tågen rulla genom Stockholm som vanligt igen.

– Det har varit mycket jobb på kort tid, men det har gått över förväntan. Som mest har entreprenören haft 450 personer i arbete, säger Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket.

Under sommaren har framförallt reparations- och förstärkningsarbeten på bland annat broar och tunnlar genomförts. Trots att vissa arbeten fortsätter både dag- och nattetid kommer tågresenärer inte att drabbas av några avstängningar förrän en helg i höst samt under kommande påsk. De stora arbetena fortsätter under åtta veckorsperioder sommaren 2019 och 2020. Då ska broöverbyggnader och själva järnvägsanläggningen – vilket bland annat innefattar spår, signaler, växlar och kontaktledningar – bytas ut.

Trafikverket har haft över 200 informationsvärdar utplacerade på olika stationer i Stockholm för att underlätta för resenärerna.

– Det känns bra att det funnits informationsvärdar. Särskilt eftersom det blev en olycklig situation som drabbade många resenärer när rulltrapporna på Stockholm city havererade, säger han.