Nästan 640 kronor per invånare satsade Ödeshög på biblioteket 2017, visar statistik från den statliga myndigheten Kulturanalys. Det är över 300 kronor mer än i Norrköping, den östgötakommun som hade de lägsta bibliotekskostnaderna.

– Kulturen har alltid betytt mycket i Ödeshög, det är kanske en delförklaring, säger Åsa Andersson som är verksamhetsansvarig på biblioteket.

Hon har jobbat i Ödeshög sedan förra sommaren, och dessförinnan på biblioteket i Vadstena i ett drygt decennium. Hon ser en tydlig förändring i bibliotekens roll.

Artikelbild

| I magasinet finns gott om böcker som inte så många frågar efter.

– Folk kommer i mindre utsträckning för att låna böcker, och allt mer av andra skäl. Många läser tidningarna och ses här och pratar en stund.

– Det är ofta den enda samhällsinstitutionen som står öppen för alla och det gäller för oss att ta reda på vad invånarna vill ha.

De aktiviteter som inte har direkt med böcker och läsning att göra har blivit allt fler. På onsdagförmiddagarna är det bildvisning ur den digitala hembygdsboken, och dit kommer ofta 15-20 personer för att prata om de gamla bilderna och hjälpas åt att minnas hur det var förr.

– Vi har fått extra pengar från kulturrådet, närmare en halv miljon, där en viss del satsas på utvecklingen av den digitala hembygdsboken, säger Åsa Andersson. Vi ger oss ut med scannern och samlar in bilder och material på småorterna och i äldreboenden.

Artikelbild

| Till tjänst med information om allt möjligt, bibliotekets Åsa Andersson och Maud Conradsson.

En ny aktivitet är släktforskningssatsningen en gång i veckan.

– Intresset för släktforskning är stort, och här kan vi erbjuda hjälp med sökning i kyrkböcker och andra databaser.

Artikelbild

| Hembygdsböcker intresserar många. De kan köpas på biblioteket, men här finns också tillgång till den digitala hembygdsboken.

Läget i Ödeshög är perfekt, menar Åsa Andersson, intill kommunkontoret vid torget.

– Tillgängligheten betyder förstås mycket. Det är lätt att hitta hit. Också turisterna kommer in på biblioteket för att få kartor och råd, även om turistinformationen egentligen finns på Ödeshögsbostäders kontor.

Artikelbild

| Biblioteket i Ödeshög ligger bra till, mitt i centrum.

Bibliotekets ekonomi får viss stöttning med hjälp av projektbidrag som det till hembygdsboken, men i stort sett ser budgeten ut som tidigare.

– Det vi kan vinna på är samverkan med andra, säger Åsa Andersson. Genom Götabiblioteken samarbetar vi med 13 andra kommuner. Vi kan beställa böcker av varandra och behöver inte köpa in allting själva. Genom samverkan med olika föreningar och andra kommuner kan vi åstadkomma så mycket mer.