Östgötatrafiken känner till att det finns problem med beräkningarna av körtider. Frågan är varför inte beräkningarna har skärpts upp redan nu? Problemen har inte varit okända. Per Karlsson hänvisar till att man jobbar med problemen nu.

"Vi håller på med en uppgradering av planeringssystemet, som ska vara klar under våren 2019. Planeringssystem kommer då att till större del kunna göra realtidsberäkningar, vilket kan hjälpa till att ännu bättre göra rätt körtidsberäkningar", skriver Per Karlsson i ett mejlsvar.

Per Karlsson anser att det inte går att lägga in större tidsmarginaler i systemet i dag. Enligt honom beror det på att förseningar uppstår ibland i kontakt med människor. Resenärer är ibland inte helt färdiga för att åka när fordonet anländer, vissa resenärer måste lämnas till en mottagare, och så vidare.

"På totalen är det en god punktlighet, över 90 procent av alla resenärer hämtas utan någon försening, över 96 procent av alla resenärer hämtas med högst 10 minuters försening. I det stora hela är de beräknade körtiderna i överensstämmelse med den tidsåtgång som behövs i verkligheten. I några fall måste det lösas med en medveten försening, för att kunden överhuvudtaget ska kunna erbjudas en resa och jag misstänker att det är sådana exempel som du har fått ta del av från förare", svarar han.

Att chaufförer, som skyddsombudet visar på, får använda delar av sin rast och lediga tid för att lösa uppgiften anser inte Per Karlsson att Östgötatrafiken kan styra över.

"Östgötatrafiken upphandlar trafiken av privata företag. Östgötatrafiken är inte arbetsgivare till förarna som kör trafiken. Trafikavtalen som Östgötatrafiken har med upphandlade trafikföretag reglerar hur köruppdrag förmedlas. Det är sedan trafikföretagens ansvar att schemalägga förarnas arbetstider. I de fall fordonsscheman behöver förlängas så är det trafikföretagens ansvar att bemanna detta med beaktande av gällande lagar och förordningar avseende arbetstid samt kör- och vilotider."

Skyddsombud beskriver en stor stress och press över de tajta tiderna. Vad säger ni till skyddsombudet?

"I första hand för vi dialog med företrädare för trafikföretaget. Vi är måna om att förarna ska ha en bra arbetsmiljö. Inför det nya trafikavtalet har vi ställt utökade krav på trafikföretagen för att förbättra arbetsmiljön för förarna."

Läs mer:

Kravet: Kör 5 kilometer på 0 minuter