Bergvallaskolan, i dag F-6, är trång och har problem med inomhusmiljön. Samtidigt växer Borensberg och man behöver nya undervisningslokaler och förskoleytor. För att hantera situationen gjordes 2017 en utredning som resulterade i ett förslag om en flyttcirkus och renoveringar samt nybyggnationer för totalt 30 miljoner kronor. Enligt förslaget skulle Bergvalla göras om till en stor förskola, Dansäter ta elever från årskurs F-4 och Hällaskolan utökas för att klara årskurs 5-9. Förslaget väckte dock reaktioner från föräldrar, bland annat för att man inte tyckte sig ha fått någon information om planerna.

När frågan skulle avgöras politiskt valde dåvarande styret att dra i handbromsen. En förklaring som då gav var att man ville säkerställa att man inte skulle bygga för litet. Utredningen blev dock liggande.

Nu har situationen på Borensbergs skolor åter aktualiserats och bildningsförvaltningen har plockat fram den två år gamla utredningen ur gömmorna igen.

– Det är en högaktuell fråga. Vi har ett uppdrag att damma av utredningen. Den var ju nästan klar. Nu ska vi uppdatera den med information om hur läget är i dag, säger bildningschef Per-Arne Sterner.

Hans förhoppning är att politikerna redan på bildningsnämndens septembermöte ska kunna få en dragning om utredningen och nuläget.

Hur man ska hantera utredningen och om man ska gå vidare med hela eller delar av den är sådant som politikerna får ta ställning till. Per-Arne Sterner konstaterar dock att man oavsett kommer att göra arbetet i etapper och att man inte planerar att göra flera stora förändringar på en gång.

– Men hur man ska göra kan jag inte svara på i dag. Vi behöver mer information, säger han och förklarar att man framöver behöver göra en prioritering gällande vilka insatser som ska ske för skollokalerna i Borensberg.

Upplever ni att det är stora problem med lokalerna?

– Det är det som jag nu vill få mer information om. Men vi vet ju exempelvis att man har svårt att få plats på Bergvalla. Ett annat problem är ju att vi har flera dyra paviljonger i Borensberg, säger Per-Arne Sterner.

Är läget akut?

– Nej, men vi kan inte sitta still och vänta heller, säger han.