Tidigare i veckan anordnades en informationskväll där man berättade om vad uppdraget innebär. Godmansmötet hölls på Carlsund Utbildningscentrum. Målsättningen är att locka fler till uppdraget.

– Det här är ett årligt möte där vi bjuder in alla ställföreträdare. Det känns som att intresset är ganska stort, säger överförmyndarhandläggaren Annelie Willén.

Vad pratar ni om på mötet?

– Tanken är att vi ska titta tillbaka på året som varit – och sedan ska vi göra en liten framåtblick. Det blir lite smått och gott, helt enkelt.

Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshög samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd. Tanken med samarbetet är att man gemensamt ska kunna använda resurserna på effektivt sätt.

– Jag ser bara vinster med att våra kommuner hjälps åt. Det är bra att vi samlar kompetensen på samma ställe, säger Annelie Willén.

Sammanlagt åtta personer jobbar på överförmyndarkansliet i Motala.

– Det finns 400–500 ställföreträdare i våra kommuner. Det finns ingen gräns för hur många som kan bli gode män. Det är bara roligt att det finns personer som är intresserade.

Dock så finns det vissa svårigheter med att locka yngre personer till uppdraget.

– Majoriteten är ju äldre personer, men förmodligen är det då man har tid för såna här uppgifter. Sedan får vi ju in yngre personer också – men det är inte lika många, säger Annelie Willén.

Snart kommer man också bjuda in till ett öppet hus.

– Målsättningen är då att locka hit personer som funderar på att bli gode män, säger Annelie Willén.