Aska hembygdsförening bjöd in historikern till Torstorp i Västra Stenby. Temat för besöket var "Brott och missdådare i östgötskt 1600-tal".

– Sverige var ett stort land, men det var ganska glest befolkat. Det fanns bara en miljon invånare i hela landet, säger hon och fortsätter:

– Kyrkan var också en väldigt viktig plats. Det var en social arena för många på den här tiden.

Annika Sandén pratade om hur det var att växa upp med rättskipningen som rådde på 1600-talet.

– Det fanns mycket normer kring äktenskap och sexualitet. Det var ju vanligt att man blev bestraffad om man hade utomäktenskapligt sex, till exempel.

– Självmord var också en allvarlig sak. Personerna som tog livet av sig straffades nämligen efter döden. Det fanns folk som blev släpade på gatorna efter att man dött.

Författaren berättade också om en dåtida motsvarighet till Harvey Weinstein.

– Personen jag pratar om är Anders i Jerslätt. Det finns många likheter mellan dem. Båda har ju uttnyttjat sin ställning för att få fördelar.

Annika Sandén är uppväxt i Mjölby och har studerat på Linköpings universitet.

Historikern har skrivit böckerna ”Missdådare” och ”Bödlar” som fått fina recensioner i många tidningar.

– Jag har också en tredje bok på gång. Tanken är att jag ska ta upp lite roliga aspekter från 1600-talet. Det får inte bara handla om svält och missväxt. Jag hoppas att jag får komma tillbaka hit när min nya bok är släppt.