Inför kommunfullmäktigesammanträdet hade Helen Isacsson (S) och Elias Georges (S) i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg (M) ställt frågan om han anser att en fritidsbank ska starta och när en sådan i så fall skulle kunna vara på plats.

En sport- och fritidsbank fungerar som ett bibliotek, men det är sport- och fritidsutrustning som kan lånas.

– Alla barn och ungdomar ska ha lika möjligheter till fritidssysselsättning, inleder Kåre Friberg sitt svar.

Alliansen i Motala tror dock inte att en kommunal fritidsbank är lösningen utan hänvisar till att föreningar kan låna ut utrustning. Friberg anser dessutom att en fritidsbank skulle konkurrera med ortens sporthandlare.

Frågan leder till debatt i kommunfullmäktige.

– Det finns ungefär hundra fritidsbanker runt om i landet, säger Camilla Egberth (S).

Hon tror inte att sista ordet gällande sport- och fritidsbank är sagt och menar att en fritidsbank skulle gynna integrationen i kommunen och motverka ohälsa bland kommuninvånarna.

Kåre Friberg meddelar att han kontaktat tio föreningar och alla hade utrustning att låna ut.

– Den goda effekten av att låna är kanske inte att man ska gå med i en förening, säger Marianne Walter (S) och hänvisar till den fritidsbank som finns i Klockaretorpet i Norrköping.

Hon menar att det är en möjlighet för alla, oavsett ålder, att kunna låna utrustning för att prova på en idrotts- eller fritidsaktivitet.

– Fritiden är viktig hela livet, säger hon.