Efter rånet mot Albrekts guld i oktober gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion av butiken. Vi har tidigare rapporterat att myndigheten konstaterar att arbetsgivaren, Iduna AB, inte kunde visa att man hade undersökt personalens arbetsförhållanden och bedömt riskerna i butiken; en skriftlig riskbedömning saknades.

Analysen ska omfatta risk för hot och våld, risker med ensamarbete, och sociala och ergonomiska risker, kräver Arbetsmiljöverket.

Vi har ställt frågor till Iduna AB som deltog vid inspektionen med två mellanchefer. Företagets vd Sten Warborn svarar nu att koncernens alla butiker genomgått riskbedömning. ”Tyvärr saknades dokumentation om denna vid inspektionen nyligen” skriver Sten Warborn i ett mejl till oss.

Enligt uppgift till oss arbetade en person ensam i butiken vid rånet. Vi har ställt frågor till Iduna AB om hur man ser på ensamarbete. Vd Sten Warborn svarar: ”Vi kommenterar inte hur många som arbetar eller vid vilka tider.” Han vill inte heller kommentera butikernas säkerhetsutrustning.

Enligt vd Sten Warborn har koncernen ett omfattande säkerhetsarbete och antalet rån mot företagets butiker har minskat. Han uppger att Iduna AB ser positivt på Arbetsmiljöverkets inspektion. ”För oss är det viktigaste att personalen kan arbeta i en så trygg och säker miljö som möjligt trots den ökande brottsligheten av denna typ” skriver han.

Arbetsmiljöverket kräver att Iduna AB lämnar in skriftlig dokumentation och en ny inspektion görs i januari.