Förra årets befolkningsprognos kom i maj, och den blev en överraskning.

– Vi var inte alls beredda på den stora förändringen, säger kommunalrådet Cecilia Burenby (S).

– Nu måste vi komma ikapp och se till att vi inte hamnar i samma situation igen.

Artikelbild

| Här, bakom Gun-Inger Andersson och Cecilia Burenby, ska den nya skolan byggas.

Skolor, förskolor, LSS-boenden och äldreboenden måste planeras och byggas. Ett växande elevantal i skolan kan betyda att Vasaskolan läggs ner medan Egeby och Blåklint byggs ut och en ny skola i Eldslösa tillkommer, som vi tidigare har berättat.

De tre grundskolorna från förskoleklass till årskurs sex blir i så fall ungefär jämnstora, med tre parallella klasser i varje årskurs. Lagmansskolan blir den enda högstadieskolan.

– En enda högstadieskola är bra av flera skäl, säger Gun-Inger Andersson (L), ordförande i utbildningsnämnden. Det gynnar integrationen och likvärdigheten, både för nyanlända och olika socioekonomiska grupper. Skolan har också de funktioner som krävs av en högstadieskola.

Den nya befolkningsprognosen gjorde det nödvändigt att tänka om.

Artikelbild

| Här är kommunens senast inköpta markområden. Kommunen äger redan ett stort område norrut.

– I skolutredningen fick lärare, rektorer, fritidspersonal, vårdnadshavare och fackliga organisationer säga sitt om vilken organisation vi behöver, och vilka lokaler som kan bli funktionella. Nu får kommunstyrelsen gå vidare med utredningen.

Att slutgiltigt spika planen återstår, men att den nya skolan ska byggas på Eldslösaområdet är klart.

Artikelbild

| De grönmarkerade områdena äger Mjölby kommun och ytterligare två områden har just köpts in, sydväst om dessa.

– Det finns ingen annan plats egentligen, säger Cecilia Burenby. Staden kommer ju att växa här, med Sjunningsfält och fortsättningen på Eldslösaområdet. Kommunen har köpt mark mellan ridskolan och villaområdet, och här ryms nya bostäder, skola, verksamheter – och beteshagar till hästarna.

Investeringsbudgeten växer med de nya förutsättningarna.

Artikelbild

| – Vi måste planera många år framåt för att vara bättre förberedda när invånarna blir fler, konstaterar Gun-Inger Andersson och Cecilia Burenby.

– Från 100 miljoner kronor om året till 350–400 miljoner årligen, säger Cecilia Burenby.

Under kommunstyrelsen har en strategisk beredning just inrättats för att jobba med alla verksamhetslokaler som innebär investeringar på mer än 25 miljoner kronor.

– Vi måste planera för fem och tio och femton år framåt i tiden, säger Cecilia Burenby. Det handlar både om investeringar och effektivisering, vi måste kunna serva fler invånare för ungefär samma peng.

Att höja skatten är inte aktuellt, säger hon, inte i dagsläget.

– Däremot kommer vi att behöva låna pengar de kommande åren. De senaste åren har vi betat av en stor del av vår låneskuld, det är bra.