Enligt Cecilia Burenby som är kommunstyrelsens ordförande (S) är initiativet inte en direkt följd av butiksägarnas brev i december, där butikerna både i och utanför gallerian klagade på den nuvarande ägaren, och ville att kommun hjälper till att hitta ett lokalt ägande.

– Vi har följt utvecklingen under en längre tid, och vi har tittat på olika alternativ, säger Cecilia Burenby.

Tanken är att undersöka förutsättningarna för att det kommunala bolaget Fami, bokstäverna står för Fastighets AB Mjölby Industribyggnader, ska kunna äga och förvalta fastigheten.

– Kommunen har haft sådana kontakter med den nuvarande ägaren sedan höstas, men det var i oktober november som det blev skarpt läge. Handlarnas protest i december visar ju att vi ser saken på liknande vis, säger Cecilia Burenby.

Hon är även ordförande i styrelsen för Fami. Vice ordförande är Monika Gideskog (M), som inte tror att det kommer att bli en politisk skiljefråga när ett eventuellt slutgiltigt beslut om övertagande av Galleria Kvarnen sker i kommunfullmäktige.

– Vi har gjort en noggrann undersökning om det är förenligt med Fami:s bolagsordning. Vi menar att det är viktigt för en kommun att ta ansvar för affärslivet och för invånarna. Fami har historiskt sett gjort flera affärer där man tagit över fastigheter, säger Monika Gideskog.

Dock har Fami inte ägt lokaler inom handeln. De flesta av bolagets fastigheter hyrs av kommunens olika verksamheter.

Gallerian ägs sedan 2016 av Cromwell Property Group (tidigare Valad Sweden AB), som är ett australiensiskt företag. Det var i början av december som 20 butiksägare i och utanför gallerian skrev ett brev till kommunstyrelsen med en vädjan om hjälp. Ägarna upplevdes som arroganta och ointresserade av att få in nya hyresgäster i de tomma lokalerna. Från entrén mot Kanikeplan möts man just nu av gallergrindar till flera nedlagda butiker.

Carina Jönsson är ordförande i cityföreningen. Hon är försiktig i sina kommentarer.

Är det bra för cityhandeln om kommunen tar över?

– Inte bara bra. Det är ett önskeläge. Mjölby City i Samverkan har gjort ett stort arbete för handeln, men vi och vår citysamordnare har varit bakbundna sedan de nya ägarna tog över, när det gäller verksamheten i gallerian, säger Carina Jönsson.

Kommunens näringslivschef Claes Jonasson säger att han sonderat möjligheten bland lokala privata fastighetsägare att ta över gallerian, men har inte nått resultat där.

– Det är inget självändamål för kommunen att äga en galleria, men ett lokal ägande av något slag krävs för att det ska bli bra. Vi måste vända trenden med utflyttningen från gallerian, säger han.