– Vi har ju sett att Gallerian har haft en nedåtgående spiral under en längre tid utan att vi har sett någon tendens till positiv förändring, säger Cecilia Burenby (S) som är kommunstyrelsens ordförande och därtill ordförande i styrelsen för Fami, Fastighets AB Mjölby Industribyggnader.

Kommunstyrelsen i Mjölby sade ja till Galleriaövertagandet på ett extra sammanträde på onsdagen. I nästa vecka fattar fullmäktige det slutgiltiga beslutet.

Cecilia Burenby menar att det dåliga nuläget med många tomma butikslokaler inte bara är negativt för Gallerian, utan hämmande för hela stadskärnan.

– Kommunen har en vision. Vi ska bli 30 000 invånare och med den fart som det nu är på till exempel Svartå Strand ser vi att handeln måste utvecklas. Annars hämmas utvecklingen.

Köpeavtalet mellan Fami och köpcentrets nuvarande ägare Cromwell Property Group är alltså redan påskrivet.

– Ja, med ett villkor: vi måste få ja i fullmäktige, säger Cecilia Burenby.

Och priset är?

– Det kommer vi inte att gå ut med än. En rimlig summa, tycker vi.

Fastighetsägaren har själv lämnat en uppgift om att värdet är 72 miljoner kronor.

Vad händer nu?

– Vi har gjort en förstudie till en affärsplan. I ett bredare perspektiv har vi tittat på trender, handel, i vilken riktning vi vill driva den här Gallerian.

Och vad har ni kommit fram till?

– Vi har haft kontakt med en del lokala entreprenörer. Det lokala engagemanget är viktigt för oss. Visst har vi andra tankar och målsättningar också, men det är inget vi går ut med i dag.

Det är ovanligt att kommuner köper kommersiella lokaler, i synnerhet gallerior. Det finns en trend i dag där lokaler i köpcentrum används till andra aktiviteter än just butiker. Dessutom finns det gott om kontorslokaler i Mjölby köpcentrum, utrymmen som kommunen kanske även kan använda för egna behov.