Händelsen inträffade på ett så kallat korttidsboende i kommunen, tidigare i år. På boendet vistas barn och unga med funktionsvariationer.

Barnet åt av stoppning från en möbel i lokalerna och hann få i sig så mycket stoppning att det ledde till magsmärtor och diarréer, som enligt uppgift från kommunen pågick i flera dagar.

Föräldrarna tvingades uppsöka sjukvård för barnet. Mjölby kommun anmäler sig själv till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, eftersom händelsen är en incident som fick allvarliga konsekvenser.

Efter händelsen kallade enhetschefen in extra personal för att ha uppsyn över barnen. En riskbedömning har gjorts av alla barn, och av möblerna i lokalen.