– Vi gör en enda stor körning där alla resultat är beroende av varandra. När vi gör alla placeringar måste samtliga pusselbitar vara på plats, säger Anna Hjertland vid utbildningskontoret.

Linköpings skolpolitiker lämnade förra året det gamla systemet där elever automatiskt fick plats på den kommunala skola som låg närmast elevens folkbokföringsadress. De enda som behövde välja var elever som ville söka sig till någon annan skola.

Inför årets val till förskoleklass och årskurs sju måste alla vårdnadshavare göra ett val för sina barn. Den 27 januari var sista dag att välja. Familjerna får antagningsbesked i början eller mitten av mars.

Artikelbild

På utbildningsförvaltningen väntar man nu på att skolor som erbjuder profiler och spetsutbildningar ska genomföra tester av elever som sökt. Sökande rangordnas efter bedömning av prestation på testerna och antas till lediga platser efter rangordning.

Linköpings kommuns nya antagningssystem till förskoleklass och årskurs sju bygger på så kallad relativ närhet. Alla elever är fria att söka till vilken skola som helst. Om det blir konkurrens om platserna på en skola, får den elev platsen som har relativt närmast till skolan från sin bostad. För att räkna ut relativ närhet mäter kommunen hur lång väg de sökande har från sin bostad till nästa närmast liggande skola – oavsett om eleven har sökt en plats på den skolan eller inte.

Anna Hjertland säger att en hög andel vårdnadshavare har förstått att alla nu måste göra en ansökan. Men vissa vårdnadshavare har inte lämnat in någon. Utbildningsförvaltningen har ännu inte hunnit analysera hur många av dessa som borde ha gjort det. Undantagna är elever som nu går i sexan på en skola som också har årskurs sju. De eleverna har automatiskt rätt till platser i sjuan på samma skola.

Den som borde ha gjort ett val men inte har gjort det får ändå en utbildningsplats – någonstans i kommunen. I första hand undersöker kommunen om det finns ledig plats på den kommunala skola som eleven bor närmast. Är den skolan full, placeras eleven på någon annan kommunal skola med ledig plats.

Artikelbild

| Kungsbergsskolan.

Det nya antagningssystemet skulle kunna leda till att fler elever i ett bostadsområde använder möjligheten att söka en annan skola än den ”egna”.

– Vi har inte hunnit analysera geografiska sökmönster än, säger Anna Hjertland.