I maj förra året dömde Linköpings tingsrätt 42-åringen för grov fridskränkning. Enligt rätten var det bevisat att mannen vid tre tillfällen misshandlade sin son – som var under tio år gammal – med ett skohorn. Vid ett tillfälle blev pojken misshandlad med ett bälte.

42-åringen var även åtalad för att ha misshandlat två av sina andra barn – men tingsrätten underkände bevisningen.

42-åringen valde att överklaga domen till Göta hovrätt och begärde att bli helt frikänd. Hovrätten delar dock tingsrättens uppfattning och dömer honom för grov fridskränkning mot ett av barnen. Domstolen anser dock att det är tillräckligt att döma 42-åringen till skyddstillsyn och fängelse i två månader.