Händelsen inträffade den 10 mars i år. En yrkeschaufför, som är hemmahörande i Linköping, körde en lastbil med släp när han påbörjade en omkörning av en annan lastbil. Enligt poliserna skedde omkörningen i en kurva med heldragna linjer.

De bägge poliserna trodde först inte att lastbilarna låg jämsides med varandra på grund av kurvan och insåg först när den främre lastbilen blinkade med helljusen att Linköpingsbons långtradare låg i omkörning. För att undvika en kollision tvingades polismannen som körde polisbilen att väja och köra ner i ett dike. Händelsen inträffade på riksväg 56 i Katrineholms kommun.

Linköpingsbon står nu under åtal för grov vårdslöshet i trafik. I väntan på rättegång beslutade Transportstyrelsen att återkalla mannens körkort och bestämma återkallelsetiden till sex månader.

Chauffören valde att överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten i Linköping. Han förnekar att han skulle ha gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik.

Förvaltningsrätten anser dock att Transportstyrelsen hade fog för sitt beslut. Överklagandet avslogs.