– Användningen av sms-biljetter har gått ned avsevärt sedan EU för ett år sedan införde regler om att man var tvungen att registrera sig och ange personnummer för att använda sig av det systemet. Nu är volymen så liten att vi fasar ut sms-biljetterna den sista augusti, säger Östgötatrafikens kommunikationschef Eva Jylltorp.

Under augusti inför Östgötatrafiken i stället möjligheten att köpa enkelbiljetter via en app i reseplaneraren för tätortsbussarna i Linköping, Motala och Norrköping. Framför allt vill dock Östgötatrafiken att resenärerna laddar en reskassa på minst hundra kronor på ett resekort för att ha till hands för spontanresor.

– Det är betydligt billigare att resa med resekort . De andra alternativen är femtio procent dyrare, men behövs för spontanresenärer, säger Eva Jylltorp.

Vad ska en turist göra eller en person som av akuta skäl plötsligt behöver kliva på en buss?

– På tätortsbussarna i Motala, Linköping och Norrköping bedömer vi att möjligheten att ladda ned biljetten i appen blir enklare att använda för fler resenärer än sms-biljetter. På landsortsbussar, Östgötapendeln och spårvagnar kan man fortfarande använda sitt kontokort direkt ombord, säger hon.

Precis som för sms-biljetterna måste de biljetter som laddas ned via appen aktiveras medan man står vid hållplatsen, det hjälper inte chauffören till med. Som fördelar med app-biljetterna anger Eva Jylltorp bland annat att man inte behöver uppge personnummer och kan använda utländska kontokort. Det går även att ladda ned upp till tio biljetter på en gång, men aktivera dem en efter en eller ett par åt gången efter behov.

Möjligheten att köpa bussbiljett med hjälp av kontokort direkt ombord på fordonet gäller således även i fortsättningen på landsortsbussar, spårvagnar och Östgötapendeln.

Varför kan man inte använda kontokort i tätorterna?

– I tätorterna är det ofta så många som reser samtidigt att våra maskiner inte klarar av att hantera det tillräckligt snabbt. Bussarna skulle inte klara att hålla tidtabellerna. Men vi jobbar på att få fram snabbare maskiner för att kunna införa möjligheten att betala med kontokort även i tätorter framöver, säger Eva Jylltorp.