Det var den 12 juni i år som 34-åringen körde bil i 180 kilometer i timmen. Högsta tillåtna hastighet på den aktuella vägsträckan är 110 kilometer i timmen. Den 26 juni beslutade Transportstyrelsen att återkalla mannens körkort under en period av fyra månader.

34-åringen valde att överklaga till Förvaltningsrätten i Linköping och begärde att spärrtiden skulle sättas ned eftersom han behöver ha körkort för att kunna sköta sitt jobb. 34-åringen uppgav att han riskerar att bli uppsagd om han inte får tillbaka sitt körkort.

Förvaltningsrätten anser dock att det var rätt att återkalla körkortet i fyra månader – och avslår överklagandet.