Enligt Trafikverkets rekommendationer till kommunerna ska skyltar sättas upp så att trafikanter har tid att läsa och förstå dem, och kan välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Det får inte heller finnas för många skyltar på samma ställe, och de ska vara "konsekventa och lättbegripliga".

Tveksamt är om detta gäller för gatuskyltningen på Sandgårdsgatan mot Arbetaregatan och Färgaregatan, dit man svänger in från Nya Tanneforsvägen.

Här finns tre stolpar med tre olika skyltar med olika gatunamn. För bilister som kör från centrum är skylten för Sandgårdsgatan skymd av en trädkrona.

Artikelbild

| Tre skyltar – på tre stolpar, och en av dem är skymd av ett träd. Förvirrande och trafikfarligt?

När Bitte Persson, som bor centralt, var ute och promenerade i Tannefors fick hon syn på den besynnerliga skyltningen. Vid första anblicken såg det ut som att samma gata hade tre olika namn.

– Vi stannade upp! Och tänkte att vad är det här för något? Tre olika namn? Jag tyckte det var humor i det hela, säger hon.

Efter att ha fått hennes tips åker vi till platsen. Där möter vi boende i området som instämmer att skyltarna är förvirrande samt Thord Bontha, som bott i kvarteret i 21 år och arbetat som yrkeschaufför i 47 år.

Han tycker att skyltningen är en trafikfara.

Artikelbild

| Den som kör från centrum på Nya Tanneforsvägen ser knappt skylten som vägvisar mot Sandgårdsgatan. Däremot syns skyltarna om gatorna man kan ta sig till, men de sitter på två andra stolpar.

– Det som rör till det värre är att skyltarna sitter på olika stolpar. De borde sitta på en och samma stolpe, så att informationen kommer på ett ställe. Nu flackar blicken åt olika håll, och det tar bort uppmärksamheten från trafiken. Det är negativt, säger han.

Därför tycker Thord Bontha att samtliga skyltar bör sitta på en och samma stolpe. Förslagsvis på stolpen som har skylten för Arbetaregatan, eftersom den syns i bägge riktningar.

Artikelbild

| "Information kan inte vara spridd så här. Det är verkligen uselt", säger Thord Bontha som bor i kvarteret i Tannefors.

– Information kan inte vara spridd så här. Det är verkligen uselt, säger Thord Bontha.

När Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vid Linköpings kommun svarar på skyltkritiken håller de med om att det är otydligt med gatunamnen i korsningen.

De tackar för att ha blivit informerade och ska nu se över skyltningen och tydliggöra den.

– Gatunamnskyltning ska följa de bestämmelser som finns i vägmärkesförordningen. Vägmärken ska ge trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik. De ska vara utformade och placerade så att de kan upptäckas och förstås av trafikanter som de är avsedda för, skriver trafikingenjör Anna Wallroth i ett e-postmeddelande.