Den 5 april 2017 blev den 41-årige Linköpingsbon kontrollerad av polisen. I förardörrens fack hittade polisen en laserpekare som togs i beslag. En närmare granskning visade att det rörde sig om en så kallad stark laserpekare som inte får innehas utan tillstånd.

41-åringen ville dock gärna behålla sin laserpekare. Han förklarade i förhör att han hade köpt laserpekaren som en souvenir under en semesterresa till Tyskland eller Frankrike. Av förpackningen framgick inte att laserpekaren skulle kräva tillstånd.

Linköpings tingsrätt skriver i en färsk dom att det är en besvärande omständighet att laserpekaren anträffades i förardörrens fack – då detta skulle kunna leda till olovligt bruk. Domstolen konstaterar även att 41-åringen saknar tillstånd och därför förklaras nu laserpekaren förverkad.