Rapporterna om minskat byggande har duggat tätt på sistone.

I fjol påbörjades 65 000 bostäder i Sverige. Boverket spådde på torsdagen att siffran faller till 60 000 i år. Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier är ännu mer pessimistisk och tror på 55 000 påbörjade bostäder i år och 46 000 nästa år.

I Linköping går det ännu inte att se någon minskning att tala om. Bygglovskontoret beviljade under det första kvartalet startbesked för 282 bostäder. Under rekordåret 2017 var siffran marginellt högre, 291.

– Vi ser inte samma utveckling här som i Stockholmsområdet. Här finns det fortfarande en stark efterfrågan och vi kan nog hålla uppe byggandet även framöver, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Aguirre pekar på två viktiga saker för att lyckas. Det ena är att kommunen ser till att det alltid finns markanvisningar på kommunal mark. Det andra är att få fram billigare nyproduktion när ekonomin viker.

– Billigare bostäder är något som vi har börjat jobba med i några projekt, säger han.

Elias Aguirre menar att Linköping kommer att fortsätta växa oavsett hur ekonomin i landet förändras. Men en minskning av bostadsbyggandet kan vi få se även här.

– Det är klart att amorteringskrav och det förändrade läget nationellt påverkar även oss på något sätt, säger Aguirre.

Av de 282 bostäder som fått startbesked i år är 244 lägenheter och 38 småhus. I fjol var fördelningen 259 lägenheter och 32 småhus.