– Ja, arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Men då blir det till andra uppgifter än just de vårdanden uppgifterna. Till det behövs utbildad personal. 

Det säger Linda Ljungqvist om är social- och omsorgschef i Linköping.

Inom äldreomsorgen finns smittade äldre. Hur många det är vill inte Linda Ljungqvist säga, inte heller var de finns.

– Men än är det bara ett fåtal, säger hon.

De äldre som är smittade, men inte bedöms vara så akut sjuka att de skickas till sjukhus, ska vårdas på sina boenden. Det är detta som social- och omsorgsförvaltningen nu förbereder sig på, enligt Linda Ljungqvist.

Har ni också personal som är sjuk i covid -19?

– Ingen som jag vet om.

Det är kommunen, via Leanlink som har ansvar för hemsjukvården inom äldreomsorgen, också för de privata utförarna.

Exakt hur många sjuksköterskor som finns inom hemsjukvården kan inte Linda Ljungqvist svara på, men hennes bedömning är att de just nu räcker till. De läkare som i första hand är kopplade till den kommunala hemsjukvården är primärvårdsläkarna.

Linda Ljungqvist betonar att det är viktigt att kommun och region samverkar kring de äldre som är sjuka. Hon bedömer att även om situationen just nu upplevs vara under kontroll, så kan det snabbt eskalera. Då kommer det att krävas prioriteringar. 

På vilket sätt?

– Vi kommer att behöva prioritera verksamheter och fördela om personal.

Social- och omsorgsförvaltningen har sedan ett par veckor en krisledning på plats. Här försöker man förbereda sig genom att titta på olika händelseförlopp, som vad som händer om stora delar av personalen insjuknar.

Det är då kommunen kan vända sig till andra yrkesgrupper, allt från barnskötare till vaktmästare.

­– Men vi vill sätta folk där det är lämpligt och där de gör störst nytta.

Handlar det om att man använder annan personal, som annars inte arbetar inom omsorgen, till att gå i  verksamheter?

– Främst fördelar vi personal som jobbar inom äldreomsorg och har den kunskapen. Blir det aktuellt att ta in annan personal så blir det till andra arbetsuppgifter. Man måste ha kunskap och kompetens när man vårdar smittade.

Enligt Linda Ljungqvist ska utrustning  inte vara ett problem i vården av de som insjuknat i sina vårdboenden. Det som krävs, får hemsjukvården via Region Östergötland. Alla verksamheter – både kommunala och privata – ska också ha vetskap om uppdaterade hygienrutiner.