På måndagen publicerade kvällstidningen Expressen ett brev från 24-årige Edvin Gyllensvaan, som dömts för att ha mördat makarna Lekander den 11 juni förra året. I brevet skriver Gyllensvaan bland annat: "Jag begick ett brott. Så långt vet jag. Men varför? Inte ens jag vet det. Vad driver någon till att mörda två människor? Sen hovrätten har jag mer eller mindre erkänt mig skyldig. Så jag har insett vidden av mitt brott, men jag håller fortfarande på och mentalt reder ut vad som hände i Mantorp."

Kammaråklagare Helene Gestrin, som ledde förundersökningen om dubbelmordet, har via media tagit del av brevet från Gyllensvaan. Hon är inte imponerad.

– Jag tycker inte att det är ett erkännande. Det framgår ju inte om han anser sig vara skyldig till det som han redan berättat om eller om han anser sig vara skyldig till själva morden.

Artikelbild

| Kammaråklagare Helene Gestrin anser inte att Edvin Gyllensvaans brev kan uppfattas som ett erkännande om att ha begått två mord.

Under rättegångarna erkände 24-åringen att han var med på brottsplatsen den aktuella dagen men förnekade att han skulle ha utövat det dödliga våldet. Istället lade han skulden på två personer som han inte närmare ville peka ut.

Varken tingsrätten eller hovrätten ansåg att Gyllensvaans berättelse var trovärdig och kom fram till att han ensam mördade Ann-Christine Lekander och Tor Lekander. Hovrätten skrev i domen: ”Slutsatsen kan inte bli någon annan än att makarna Lekander slumpmässigt valts ut av en gärningsman på jakt efter potentiella offer för att förverkliga de fantasier han länge haft om att skada och döda andra människor. I sitt eget hem har makarna Lekander på ett mycket grymt sätt först berövats sin rörelsefrihet, och sedan genom omfattande, brutalt våld även sina liv.”

Helene Gestrin anser inte att brevet från 24-åringen gör det påkallat att omedelbart hålla ett nytt förhör med honom. Hon kommer dock att kontakta Gyllensvaans advokat, Henrik Lindblom.

– Det som står i media motiverar inte ett nytt polisförhör. Det är inte ett tydligt erkännande, där han har ny information att lämna. Men om han har ett erkännande och vill berätta hur det gick till och har uppgifter som han inte lämnat tidigare kan det bli aktuellt med ett nytt förhör, säger åklagaren och fortsätter:

Artikelbild

| Edvin Gyllensvaan under rättegången i Linköpings tingsrätt.

– Jag kommer att ta kontakt med hans försvarare och meddela förutsättningarna för när det kan tänkas åstadkommas ett nytt polisförhör. Anledningen skulle i så fall vara att det kan leda till en ökad klarhet för de efterlevande.