Ekonomi Norska oljekoncernen Statoil redovisar ett justerat rörelseresultat på 4,4 miljarder dollar, motsvarande 37 miljarder kronor, vilket var en ökning med 33 procent jämfört med första kvartalet i fjol.

Högre oljepris och ökad produktion bidrog till det kraftiga vinstlyftet som ändå var något sämre än vad aktieanalytikerna hade räknat med.

Skuldkvoten har på ett år minskat, vilket ökar chanserna till bättre utdelning till aktieägarna genom återköpsprogram.