Det var i slutet av maj förra året som kommunen beslutade att bevilja strandskyddsdispens för ett bastubygge på en fastighet i Ydre. Nästan ett år senare upphävde Länsstyrelsen Östergötland beslutet då de ansåg att strandskyddet och riksintresset vägde tyngst i frågan. Den berörda Ydrebon valde därefter att överklaga till tingsrätten och yrkade samtidigt att en så kallad syn skulle hållas på platsen, för att domstolen skulle få en bättre bild av situationen. Nu har domen fallit. 

"Vad den klagande har anfört föranleder inte att göra någon annan bedömning i fråga om strandskyddsdispens än den länsstyrelsen gjort", konstaterar tingsrätten i sitt beslut.