– Det är oerhört bekymmersamt och jag känner att vi måste komma tillrätta med det här. Det är viktigt att vara tidigt ute så att inga av de här riskerna besannas, menar vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Karlsson (L).

Det var i februari som vård- och omsorgsförvaltningen fick i uppdrag att särredovisa de it-störningar som uppkommer inom verksamheterna. Nu har en första sammanställning gjorts, innehållande incidenter som inträffat under det första halvåret av 2019. Vid olika tillfällen har det uppstått problem med allt från it-plattformen Procapita, trygghetslarm och nyckelfri hemtjänst, dessutom inträffade ett större haveri av Itsams lagringssystem i februari.

– Vi ser ju att det finns en hel del avvikelser som är hyfsat allvarliga, avvikelser som kan leda till vårdskador. Trots det har vi sagt att vi inte gör någon stor grej av det just nu, däremot tar vår förvaltningschef Ida Björkman med sig sammanställningen till det socialchefsnätverk som finns inom Itsam, förklarar Karlsson och fortsätter:

Artikelbild

| "Vi ser ju att det finns en hel del avvikelser som är hyfsat allvarliga", säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Karlsson (L).

– Någonstans är det här viktigare än diskussionen om Itsams lokaler ska ligga i Kisa eller ej. Jag betalar hellre en miljon till bara jag vet att det är en hög kvalité på den it vi får.

När vi når Itsams förbundsdirektör Mattias Robertsson Bly är han ovetandes om Kindas sammanställning.

– Det är konstigt att man går ut med en sån här lista till nämnden utan att överhuvudtaget ha diskuterat det med oss. Det här är saker som man löser i dialog. Det blir väldigt svårt för oss att göra några åtgärder när man inte vet vilka saker som våra användare upplever som stora problem, säger förbundsdirektören.

Har det förts en dialog med Itsam kring sammanställningen?

– Nej, det här är något som begärdes av nämnden, men däremot har vi ju kontinuerligt möten med Itsam om den problematik som vi upplever, svarar Ulf Johansson, it-samordnare inom Kindas vård- och omsorgsförvaltning.

Efter att ha tagit del av sammanställningen, bestående av totalt nio incidenter under perioden januari till juli, är det framförallt två punkter som Itsams Robertsson Bly ser som allvarliga.

– Det största felet och som är allvarligt var det som inträffade i februari. Centrallagringen var nere i ett par dagar och det får bara inte inträffa, det kan man inte komma ifrån. Det andra är att it-plattformen Procapita är långsam. Det har vi jobbat med den senaste månaden för att lösa, förklarar Robertsson Bly och avslutar:

– De övriga delarna handlar mycket om att vi måste samarbeta på ett annat sätt. Som det är i dag, med två vägar in i supporten, är det lite grötigt. En del frågor ska till oss och en del ska till vår leverantör, men vårt förslag framåt är att allt ska gå genom oss först. Det är en ganska stor förändring som vi håller på att jobba med.