– Vår uppfattning är att förändringar måste till på både nationell, regional och kommunal nivå. Vilka åtgärder är du som vård- och omsorgsnämndens ordförande beredd att ta initiativ till för att ändra på de problem som yrkesgrupperna beskriver, frågar sig Anders Lind (V) i en interpellation till Lars Karlsson (L). 

Det är med anledning av #undersköterskeupproret och att nätverket Florencegruppen signalerar om en för stor arbetsbörda inom vården som Kindavänstern lyfter frågorna till fullmäktige. Lars Karlsson lovar att svara: 

 – Frågorna var förvånansvärt allmänt hållna, men jag kommer att ge ett svar vid nästa kommunfullmäktige utifrån Kindas förutsättningar.