Det är föreningens ordförande Madeleine van Nightevecht som framför önskemålen till Kinda kommun.

I skrivelsen lyfter hon fram att kultur och skapande ”har stor betydelse för landsbygden, både socialt och ekonomiskt”, och ser konstföreningen som en viktig aktör.

I sin strävan att ytterligare väcka och stimulera intresset för konst vill föreningen få tillgång till en permanent lokal för utställningar. Lokalen ska även kunna fungera som tillfällig ateljé och som mötesplats för seminarier.

Ett kommunalt föreningsbidrag skulle också underlätta marknadsföring och rekrytering av nya medlemmar, enligt Madeleine van Nightevecht.

Föreningen föreslår dessutom att ett kommunalt skönhetsråd inrättas. Tanken är att lokala konstnärer kan delta som rådgivare vid nybyggnation och konstnärlig utsmyckning enligt den så kallade enprocentsregeln.

Regeln används ofta vid konstnärlig gestaltning i samband med nyproduktion eller renovering av offentliga byggnader och platser. Den innebär att en procent av byggkostnaden avsätts för konstnärlig gestaltning.

Konstföreningens skrivelse har gått till kultur- och fritidsavdelning för reaktion och svar.

Kindakonstförening bildades vintern 1947. Den första utställningen hölls i Stjärneboskolans naturkunnighetssal och innehöll 44 konstverk.

Medverkande konstnärer var Birger Ljungquist, Martin Lindström, Stig Wirde, Gösta Wesström och Ivan Ring. Enligt tidningsnotiser besöktes utställning av cirka ett tusen personer.

Den recenserades i Östgöta Correspondenten under rubriken "En utställning i toppklass".