– Det är på grund av senaste tidens värme och torka som ett beslut har tagits om eldningsförbud i hela länet, säger Ulf Jonsson, operativ chef vid räddningstjänsten i Kinda.

Sedan i måndags pågår en omfattande skogsbrand utanför Tjällmo i Motala kommun. För att minska risken för bränder i skog och mark har Länstyrelsen Östergötland fattat beslut om eldningsförbud som en förebyggande åtgärd. Förbudet gäller från och med i natt och tillsvidare.

Länstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud av den lägre nivån som bland annat innebär förbud mot eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle utomhus. Förbudet omfattar inte eldning vid iordningsställda platser så att spridning är låg, det vill säga ett område med obrännbart material. Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning om anordningen är utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark.

Artikelbild

| Engångsgrillar får inte användas.

– Så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar är inte tillåtna. När det gäller valborgsmässoeldar måste man ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen som tillsammans med kommunernas räddningstjänst tar beslut om eldning eller inte, säger Ulf Jonsson.

För att bränder i skog och mark ska kunna upptäckas har länsstyrelsen tidigarelagt årets skogsbrandsflygning till den 23 april.