Det var för lite mer än ett år sedan som det stod klart att föreningen, tillsammans med Attraktionskraft Kisa och Kisa-Västra Eneby hembygdsförening, skulle ansvara för att bevara den kulturhistoriska byggnaden som ligger på stationsområdet i Kisa. Med bidrag från länsstyrelsen och Kinda kommun skulle godsmagasinet räddas från rivning och istället placeras i anknytning till det närliggande lokstallet. Nu har de långtgående planerna gått i stå.

– Det beror på olika faktorer egentligen. Dels är detaljplanen för stationsområdet inte klar än, så man vet inte riktigt vad som kommer att hända, och så visade det sig, när vi projekterade för flytten, att byggnaden inte får plats på vår tomt utan stora schaktningsarbeten. Det gör att det blir ett för stort ekonomiskt vågspel för oss som förening, förklarar Svensson. 

 

Artikelbild

| Det var för ungefär ett år sedan som det stod klart att Stångådalsbanans Vänner, tillsammans med Attraktionskraft Kisa och Kisa-Västra Eneby hembygdsförening, skulle bevara godsmagasinet.

Bidragen på strax över 600 000 kronor var tänkta att räcka till själva flytten, inte ytterligare schaktningsarbete. Detta gjorde alltså att Stångådalsbanans vänner bedömde att det inte fanns tillräckligt med ekonomiska muskler i projektet. 

– Det krävs att vi funderar på det här ett par vändor till. Nu ligger projektet på is i väntan på detaljplan, men det som vi alla föreningar tycker vore det allra bästa är att godsmagasinet bevaras där det står i dag och alltid har gjort. Förhoppningsvis kan man hitta plats för byggnaden på något roligt sätt. 

Är ni oroliga att byggnaden kanske rivs? 

– Jo, vi känner klart en oro att den kan rivas, det måste ju göras något med det här området vad det lider. Även om vi oroar oss så har vi tyvärr inte resurser att ta hand om det, trots bidragen. En flytt under 2019 blir det absolut inte. 

Artikelbild

| När flytten projekterades upptäcktes det att byggnaden inte får rum på tomten vid lokstallet, i alla fall inte utan stora och dyra schaktningsarbeten.

 

Som vi tidigare har rapporterat kan en ny detaljplan för området vara klar om två år. När vi kontaktar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L) angående godsmagasinet ser han att nya politiska beslut måste fattas.

Artikelbild

| "Vi känner klart en oro att den kan rivas", berättar Stångådalsbanans Vänners ordförande Magnus Svensson.

– Frågeställning kommer ju att dyka upp politiskt om de här föreningarna inte utnyttjar den möjlighet som de har fått, och då får vi ju självklart titta på frågan igen, konstaterar han och avslutar:

– Vi i nämnden ser fram emot att under hösten ta beslut om en prioriteringsordning för detaljplaner, vilka typer av planer och vilka funktioner som ska prioriteras. Den blir vägledande för förvaltningen i det fortsatta arbetet.