– Jag hade gärna bytt ut hela trumman i tunneln men i det här fallet finns det inga möjligheter till omledning av trafik. Det enda alternativet för oss är att göra en så kallade halvsulning, montera ett halvt rör i det befintliga röret, och det får vi göra från vattnet, vilket gör det extra besvärligt, berättar Mats Lilja, projektledare på Trafikverket Östergötland.

I dagsläget är tunneln på sjön Järnlunden avspärrad för båttrafik som följd av de säkerhetsåtgärder som har gjorts för att undvika kollaps. Det är en tillfällig lösning, men hur länge de förstärkande stöttorna blir kvar återstår att se.

– Just nu håller vi på att projektera för en förstärkningsåtgärd av röret. Jag vet inte om jag får medel att genomföra det i år, men det är naturligtvis förhoppningen, säger Lilja.

Artikelbild

| Förstärkningsarbetet kan komma att inledas under året, eller möjligen 2020, men kommer att påverka trafiken på riksväg 23/34 minimalt.

Enligt projektledaren kommer reperationsarbetet att ha minimal påverkan på trafiken längs riksväg 23/34, men samtidigt har han förståelse att det skapar problem för båttrafiken.

– Jag lider med kanotister och de som äger småbåtar, att de får ta en omväg, men vi måste ju alltid sätta säkerheten i första rummet, avslutar han.