Migration Den 30 september var sista dagen för ansökan om uppehållstillstånd enligt den omstridda nya gymnasielagen, som ger ensamkommande med avslag på sin asylansökan möjlighet att ändå stanna i Sverige om de studerar.

Migrationsverket ska nu avgöra sina ärenden före årsskiftet.

Över 11 000 personer har ansökt och hittills har drygt 2 000 ärenden avgjorts. Av de ärenden som inte har avgjorts ligger cirka hälften hos Migrationsverket och resten i domstol.

"Vårt fokus just nu är att avgöra de ärenden som ligger hos Migrationsverket, och att lämna yttranden i de asylärenden som ligger i domstol, så att de i sin tur kan fatta beslut så fort som möjligt", säger Camilla Engström, samordnare vid verket, i ett pressmeddelande.

De sökande som prövas av Migrationsverket beräknas få beslut före årsskiftet. De som prövas rättsligt ska vända sig till respektive domstol för en uppskattning kring handläggningstiden.