En av de största förändringarna i den senaste nationella undersökningen från Som-institutet finns i synen på landets ekonomi. Bland dem som svarade i höstas tyckte nästan var tredje, 29 procent, att den svenska ekonomin blivit bättre under de senaste tolv månaderna. Ett år tidigare gjorde bara 12 procent en så positiv bedömning.

14 procent av de svarande i höstas tyckte tvärtom att landets ekonomi blivit sämre. Ett år tidigare hade 35 procent en så negativ bild. De två svarens procentuella andelar är alltså i princip omkastade.

Fler var också positiva om sin personliga ekonomi. 27 procent angav i höstas att den förbättrats under de senaste tolv månaderna. 14 procent svarade att deras personliga ekonomi blivit sämre. Positiva svar övervägde även 2016, men "gapet" mellan förbättrats och försämrats var inte lika stort då.

Förtroendet för svenska politiker och för vår demokrati ökar i Som-undersökningarna, liksom förtroendet för polisen, domstolarna och skolan. Förtroendet för sjukvården ligger däremot stilla, efter en nedgång från 2015 till 2016.

Stödet för EU ökar också. 17 procent av de svarande vill att Sverige lämnar EU, medan 57 procent är emot. I studien 2016 ville 22 procent lämna EU, medan 56 procent var emot.