Service- och teknikförvaltningen mäter vattenkvalitén på badplatserna i Mjölby och Boxholm, och alla får godkänt när det gäller bakterierna. Trots att det har varit ovanligt varmt i vattnet ovanligt länge är bakteriehalterna inte särskilt höga.

Däremot blommar algerna för fullt i Hargsjön, och där är det förstås inte lämpligt att bada.

– Service- och teknikförvaltningen har daglig tillsyn där, berättar David Hansevi som är miljöinspektör i Mjölby, och problemen kvarstår.

Artikelbild

| Så här såg det ut i Hargsjön i onsdags.

Han var själv på plats vid sjön och kollade läget i onsdags men har också tittat på andra badplatser.

– Vid Rinnasjön har vi tidigare haft återkommande problem med algblomning, berättar han. Glädjande nog var det ingenting där nu.

Prover tas vid badplatserna tre gånger varje badsäsong, oftast en gång i månaden. Sedan är det Havs- och vattenmyndigheten som lägger upp resultaten på en hemsida där intresserade själva kan kolla hur läget var vid provtagningstillfället. Laboratorieanalysen visar om vattnet innehåller ett par sorters bakterier som tyder på att vattnet har förorenats, tilll exempel av fågelbajs, avloppsvatten eller regnvatten som har fört med sig bakterier från marken. Mycket sådana bakterier i vattnet kan tyda på att det också finns andra bakterier, virus eller parasiter som badande kan bli sjuka av, men just nu finns alltså inga sådana problem.

Miljökontoret i Mjölby har ansvar för tillsynen vid fyra bad i Mjölby kommun (Hargsjön, Månsjön, Skogssjön och Nederlösabadet vid Svartån) och fem i Boxholm (Malexander, Blåvik, Timmeröbadet vid Svartån, Sjögarpesjön och Rinnasjön).