6 februari larmade Länsstyrelsen Östergötland om misstänkt hästinfluensa i Åtvidaberg. Nu uppmanar flera stall till försiktighet.

– Det finns risk för smittospridning. Det här är en sjukdom som man inte vill att ens hästar ska drabbas av, säger Helena Johansson vid stallet Vindåsen.

Vindåsen är inte ett av stallen som drabbats av sjukdomen, och förhoppningen är att stallets hästar ska förbli friska. Men då krävs försiktighet av alla som kommer i kontakt med hästarna.

– Vi går ut med information om att besökarna måste tvätta sina kläder, inte använda samma utrustning som i andra stall och helst inte besöka stall som är smittade över huvud taget.

Ett annat stall som varnar för smittan, men inte drabbats, är stall Hästkullen.

– Vi fick höra om smittan direkt från en person som äger en drabbad häst, det är alltid uppskattat, säger Elin Andersson vid stall Hästkullen.

Hästinfluensa är en virussjukdom som i värsta fall kan ha dödlig utgång. Vanligare är dock att hästarna får feber, torrhosta och ömma muskler.

– Hästinfluensa drabbar främst ovaccinerade, unga och gamla hästar. Det är inte den värsta smittan som finns, men ingen smitta är rolig, säger Elin Andersson.

När ett stall drabbas av sjukdomen sätts det i karantän, och om allt hanteras korrekt så avstannar sjukdomen och smittospridningen. Men då är det hårda regler som gäller.

– Det handlar om att rengöra allt som vidrör hästen, från borstar till inredning. Hästinfluensa smittar inte bara via direktkontakt, säger Helena Johansson.

Trots smittorisken är inte Helena Johansson orolig för att sjukdomen ska nå stall Vindåsen.

– Vi har lyhörda kunder. Jag upplever att de tar detta på allvar och tar hänsyn till de rekommendationer vi har gått ut med.

Inte heller Elin Andersson är orolig.

– Om alla hjälps åt så borde sjukdomen inte spridas.