Inspirerad av en artikel i Dagens Nyheter, DN skrev Claes Söderhielm tillsammans med hustrun Pia Söderhielm ett medborgarförslag till kommunen.

– I Sverige står det mängder av hus som lämnats vind för våg, säger han och föreslår att kommunen inventerar obebodda fastigheter och ödehus för att enklare kunna ge intresserade information om möjliga objekt.

– Förhoppningen är att få köpare till hus som bara står och förfaller. Det skulle kunna rädda kulturellt värdefulla hus och skapa inflyttning. Summerar man det så leder det till en levande landsbygd.

Han hänvisar i sitt medborgarförslag till DN som nyligen berättat om Falkenbergs kommun som driver näringslivsprojektet "Lev din dröm FBG" med syfte att lyfta landsbygdens möjligheter och locka fler entreprenörer till mindre orter och byar.

En del av projektet handlar om att ta till vara på obebodda hus, ett initiativ som från början kommer från Örnsköldsvik.

I Falkenberg tog kommunen under 2017 fram en lista på 1300 fastigheter som hade avlopp, men där fastighetsägaren inte var skriven. Det rörde sig om bland annat om sommarhus, ödehus, övergivna hus och avstyckade gårdar.

Sedan dess har kommunen på flera olika sätt försökt få loss dessa hus till uthyrning eller försäljning. Samtidigt har 120 entreprenörer uppgett sig vara intresserade av att flytta till kommunen.

Fram till idag har inventeringen lett till att 30 av fastigheterna fått nya ägare eller hyresgäster. Ytterligare 20 finns med på en lista, där projektet försöker matcha fastigheter med entreprenörer.

Claes Söderhielm menar att det finns potential i att göra liknande i Åtvidaberg.

– Det finns människor med ambition att skaffa ett boende där eget arbete i form av upprustning kan ersätta kapitalinvestering. Det kan vara såväl kommuninvånare som utsocknes, vilket kan leda till inflyttning till kommunen, ökat skatteunderlag, arbetskraft, positiva integrationseffekter och en levande landsbygd.

Han motiverar sitt förslag i flera punkter och skriver i förslaget att det ligger i tiden "att leva på landsbygden och i mindre samhällen, att odla sin egen mat, ägna sig åt byggnadsvård, leva klimatsnålt, komma bort från jäkt och stress i större samhällen, ge barnen närhet till naturen, utnyttja befintliga bosättningar, ofta gediget byggda, för att på så sätt undvika att behöva bygga nytt på god odlingsmark, vilken istället bör utnyttjas för vår självförsörjandegrad."