Landshövding Carl Fredrik Graf, som tillträdde förra året vill lära känna länets kommuner. Under fredag förmiddag besökte han Åtvidaberg och träffade en mindre skara tjänstemän samt toppolitiker.

Till kaffe och smörgås bjöd tjänstemän på information om Åtvidabergs kommun och dess roll i det regionala sammanhanget, samt om Åtvidabergs historia, föreningsliv, kultur, hållbarhetsarbete och näringsliv.

Kommundirektören Robert Bredberg avslutade med att lista en rad utmaningar för kommunen; som demografi, kompetensförsörjning, bostadsbyggande och kommunikationer.

Carl Fredrik Graf lyssnade och antecknade. Efteråt summerade han intrycken som goda:

– Ni andas att ni tror på det ni gör och det är viktigt.

Han lyfte särskilt fram stoltheten för det industriella arvet, för hållbarhetsarbetet och noterade att Åtvidabergs kommun vill vara med och kunna dra nytta av Ostlänken när den dras som en linje genom länet.

– Det är ett viktigt budskap som jag tar med mig, sa Graf innan han lämnade Åtvidaberg för eftermiddagens kommunbesök i Linköping.