SD ökade i fullmäktigevalet 2018, från fem till åtta mandat.

När inga partier bjöd in SD till valteknisk samverkan efter valet 2014 fick partiet enbart plats i kommunstyrelsen och ställdes utanför samtliga utskott (planerings- och ekonomi, barn- och utbildning, vård och omsorg, samhällsbyggnad och dåvarande sociala myndighetsutskottet).

Valframgången 2018 innebar att SD av egen kraft tagit plats i kommunstyrelsen och samtliga utskott.

– Det är bra, säger kommunalrådet Thomas Lidberg (S) och syftar på SD:s närvaro i planerings- och ekonomiutskottet där ärenden som ska till kommunstyrelsen bereds.

Han utvecklar:

– Det ges mycket information i utskottet. Vi bjuder ofta in tjänstemän som informerar i olika ärenden, sist var det från barn- och utbildningsförvaltningen. Om vi får samma information samtidigt och möjlighet att ställa sina frågor, så slipper vi missförstånd och misstolkningar i efterhand.

Thomas Lidberg påpekar att SD under tidigare mandatperioder anmärkt på bristande information, trots att partier i opposition kunnat få information genom oppositionsrådet.

– Det har gjort att SD kommit med nya frågor i kommunstyrelsen och i fullmäktige. Det har varit frågor som ibland varit riktade till tjänstemän och som vi politiker inte kunnat svara på. SD har gjort sina egna tolkningar och misstolkningar, hävdar Lidberg.

Thomas Lidberg tillträdde som kommunstyrelsens ordförande vid årsskiftet. Han tycker att det politiska klimatet i Åtvidaberg är gott och tror att en av flera förklaringar kan vara att SD finns med i utskotten.

Samtidigt tillägger Lidberg att ett politiskt gott klimat inte är detsamma som att partierna har samma uppfattning.

– Ideologiska skillnader är en sak, det ska vi ha. Att SD sitter i utskotten innebär inte att de kan påverka beslut eller få inflytande. Vi har totalt olika inställning i grund och botten, förtydligar Lidberg.

I kommunstyrelsen är samtliga partier, utom KD representerade.

– Det har ställts en fråga om KD kan få en insynsplats med möjlighet att lyssna på det som sägs, men inte rätt att yttra sig.

Av partierna har S, C, M, och SD plats i samtliga utskott. L, V och MP har plats i en del.

Jan Svensson (SD) sitter i dag i planerings- och ekonomiutskottet. Vi har sökt honom för kommentarer kring SD:s närvaro i utskotten.