På tisdagen uppgick antalet konstaterat smittade i länet till 190 personer. På onsdagen hade den siffran ökat med 23 personer till 213 smittade sedan utbrottets början.

Antalet konstaterat smittade i länet säger dock tämligen lite om hur många östgötar som verkligen är smittade i nuläget. Anledningen är att det numera endast är ett fåtal personer – i huvudsak personer som är aktuella för sjukhusvård och viss vårdpersonal – som testas för coronaviruset. 

På onsdagen vårdades 42 personer i länet på sjukhus. På tisdagen var motsvarande siffra 41 personer. 

Artikelbild

| Antalet konstaterat smittade i Östergötland fortsätter att öka.

På Universitetssjukhuset i Linköping vårdades på onsdagen tio patienter på vårdavdelning och sju i intensivvård.
På Vrinnevisjukhuset i Norrköping vårdades 20 patienter på vårdavdelning och tre i intensivvård.
På Lasarettet i Motala vårdades två patienter på vårdavdelning.

Totalt har fem personer, som bekräftats positiva med covid-19, avlidit i Östergötland