Den här utställningen är en begivenhet på Linköpings konstscen. Kvartetten, som knöt starka band på sjuttiotalet, ställer för första gången ut tillsammans. Då, för fyra decennier sedan, bidrog de till att slå hål på det provinsiella och lät konstvärldens mysterier och gäckande horisonter förunnas Linköpingsborna. Just det mysteriösa, det som gömmer underliggande meningar, förenar de här fyra konstnärerna.

Erik Pauser visar dokumentärfilmen ”Maskinen”, som han gjorde tillsammans med fotografen Lars Thunbjörk och som visades i K Special 2013. Filmen betraktar ur olika vinklar poeten Johan Jönson och hans engagemang för utsatta människor och orättvisor i samhället. ”Den självbelåtna äckliga PK-medelklassen” är ett citat från en av hans böcker – femtonhundra sidor tjock. Det ger en fingervisning om Jönsons kritiska inriktning. Filmen är ett starkt och belysande porträtt av poeten.

Lars Hoffsten, välkänd för Linköpingspubliken, har i många år uppehållit sig vid likartade frågeställningar, men varierat bildlösningarna. Nu har han uppenbarligen tagit ännu ett steg på den vägen. En varm gul färg har hittat in i hans målningar. Den skänker en intensitet åt det han vill förmedla. I några nya, abstraherade bilder har han lyckats koppla samman en påfallande skönhet med översinnliga skeenden, vars upphov man kan spåra till sedan länge flydda kulturer.

Artikelbild

Dead babies. Collage av Carl Michael von Hausswolff.

Carl Michael von Hausswolff presenterar bland annat en tudelad installation med det gemensamma temat fångenskap och förlorad handlingsfrihet. I slutet av sjuttiotalet avtjänade han på grund av vapenvägran ett månadslångt straff på Härlandaanstalten.

Under den perioden genomförde han ett drömprojekt, som kom att ha stor betydelse för hans fortsatta liv. I installationen redovisas en del av det, tillsammans med intryck och fakta om händelser med koppling till koncentrationslägret Majdanek.

Drömmar och mysticism har länge utgjort betydande strömningar i Leif Elggrens konstnärskap. Han är en vida känd performanceartist, uppmärksammad för sina laddade framträdanden. Subtila, sublima ljudupptagningar från mycket speciella platser har också bidragit till hans framtoning som mystiker.

Här visar han exempelvis sjutton kaffemålningar, som lämnar allt åt fantasin. De kan uppfattas som urgamla, som om de under sekler utvecklat en sammanfattande skönhet och ett dolt budskap som inte låter sig dechiffreras.

Artikelbild

Monterinstallation av Leif Elggren.

Det här är en mäktig och angelägen utställning som kommer att stanna länge i minnet.