Insändare Jordens klimat blir allt våldsammare. Orsaken anser de flesta vara att vi eldar på med fossila bränslen – kol, olja och gas. Denna förbränning skapar koldioxid som stannar i atmosfären och verkar som växthusfönster – håller värmen kvar. En varmare atmosfär bäddar för mer våldsamma väder på många olika sätt. Om denna utveckling får fortsätta blir den ett hot mot människan.

I Sverige predikas och vidtas åtgärder för att minska vårt utsläpp av koldioxid. Engagemanget och föreslagna åtgärder är förbryllande med hänsyn till att vi svarar för 0,14 procent av utsläppen. För att göra det mer konkret. Ta ett ordinärt badkar som rymmer 700 liter. Låt denna vattenmängd motsvara planetens totala årliga koldioxidutsläpp. Sveriges bidrag är då en (1) liter! Skulle vi bli så klimatsmarta att vi inte bidrog med någon koldioxid är det som om vi öste ur en (1) liter ur karet! Vattenminskningen i karet är knappast märkbar! Om vi avstår helt från att vara klimatsmarta har det ingen betydelse.

Varför då denna predikan? Tanken (?) tycks vara att vi genom att bli bäst i klassen skall bli ett efterföljansvärt exempel för hela planeten. Vem kan tro på en sådan effekt?

Kan lilla Sverige göra något för att bidra till att rädda mänskligheten?

Kanske kan vi engagera oss i teknikprojekt för att omvandla solstrålningen till el för att i öknar runt ekvatorn bygga sådana anläggningar. Men det kräver att hela världen skulle kunna komma överens om ett sådant projekt. Är det realistiskt?

Slutsatsen är att Sverige bör ta det lugnt med att vara klimatsmartast. Vi är för obetydliga för att kunna påverka. Men vi behöver se om vårt hus och vara lite förberedda när de extrema vädren slår till. För detta krävs allt vad vi har av resurser och förmåga till förutseende.

Väderliten