Insändare Samhället förändras i snabb takt och nu är det dags att olika generationer börja umgås mer med varandra. Jag tror att vi alla är i stort behov av att lära oss av varandra. Den yngre generationen behöver lyssna och sätta värde på de äldres perspektiv och erfarenheter, och de äldre generationerna behöver känna sig inkluderade i samhället, gemenskapen och förändringarna som sker.

Vi i de yngre generationerna håller ett högt tempo och vi kan behöva sänka takten ibland. Baserat på min egen erfarenhet vet jag att efter varje gång jag umgåtts i sällskap med äldre, till exempel min mormor 79 år, så har jag en lugnare tillvaro. Det är viktigt att vi tar oss tid till att varva ner och förstå hur livet och tillvaron har sett ut för dem som gått före oss.

Vi måste ta vara på alla de år av erfarenhet och livskunskap som de äldre har samlat på sig.

Redan i tonåren kan man lätt få känslan av att man sitter på de flesta svaren själv. Det kan också lätt bli att de äldre generationerna har svårt att förstå de yngres perspektiv och att det istället landar i uttrycket “dagens ungdomar”. Men faktum är att vi lär hela livet. I varje möte med en annan människa. Generationerna behöver närma sig varandra och istället inspirera och lyfta varandra!

Siffrorna för depression stiger i samhället. År 2018 uppgav 39 procent av befolkningen 16–84 år lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Det ser ut som att även om vi blir mer sociala via mobilen och internet, blir vi desto ensammare inombords. Vi måste bekämpa den växande ensamheten och det gör vi med gemenskap.

Jag skulle vilja se kommunerna engagera sig mer i denna fråga, och skapa tillfällen där generationerna kan mötas och lära av varandra. Det skulle kunna röra sig om att bjuda in till träffar i en lokal med exempelvis IT-verkstad, fika, skapandeverkstad eller bokcirkel.

Emma Sjöstrand

25 år